Využívame len tie najmodernejšie technológie digitálneho spracovania snímky, kde je zabezpečené:

  • maximálne pohodlie a bezpečnosť pre pacienta i užívateľa

  • maximálna diagnostická výpovedná hodnota pre lekára

  • minimálna dávka žiarenia

Vďaka unikátnym technológiám chránime zdravie pacientov tak, že znižujeme dávky žiarenia pri snímkovaní až o 75 % protokolom Planmeca ultra Low Dose. V našej spoločnosti neustále rozširuje a skvalitňuje ponúkané služby. V súčasnej dobe otvárame nové pracoviská s 3D RTG prístrojmi Planmeca ProMax (Banská Bystrica, Prešov, Trnava), umožnujúce špeciálne 3D snímky potrebné hlavne pre progresívne sa vyvíjajúci sa odbor stomatológie – implantológiu.

Zdravý úsmev

Odborníci sa zhodujú v tom, že zdravé zuby sú prevenciou pred viacerými ochoreniami. Dobré ústne zdravie nezabezpečuje len kvalitu života, ale je tiež prevenciou mnohých ochorení iných orgánov a prispieva k udržaniu dobrého celkového zdravia. Ku kvalitnej prevencii patrí kvalitná snímka, pomocou ktorej lekár rozpozná zmeny v zubnom tkanive inak ľudskému oku nezachytiteľné a môže tak pacientovi odstrániť problém v počiatočnom štádiu. OPG snímky, na ktorých je zobrazené kompletné zuboradie hornej a dolnej čeľuste sú nevyhnutnou súčasťou pri prevencii, parodontológii, čeľustnej ortopédii, ale aj pri implantológii.

Kvalitné snímky

Ponúkame niekoľko programov od snímkovania malých detailov až po snímkovanie celej oblasti chrupu, hornej a dolnej čeľuste - panoramatické snímky, cephalo snímok, tomografický snímok, BiteWing, snímky TMJ kĺbov, bez potreby kompromisu pre profesionálne ošetrenie.

Podporujeme kvalitu, ktorá je predurčená nielen špičkovým výrobcom digitálnej techniky PLANMECA, ale aj príjemným, odborne vyškoleným personálom a prepracovaným informačným systémom. Riadime sa tzv. princípom optimalizácie, t.j. nezaťažujeme pacienta a optimálnym, jednoduchým a bezpečným spôsobom doručíme snímku lekárovi v čo najlepšej kvalite.

Presná diagnostika

Inovatívny softvér ponúka špeciálne upravené nástroje pre implantológiu, endodonciu, peridonciu, ortodonciu, protetiku a maxilofaciálnu chirurgiu. Prostredníctvom mobilných aplikácii môže lekár prehliadať snímky kdekoľvek a využívať kompatibilitu s ostatnými systémami. S pomocou sady nástrojov pre prehliadanie je možné ďalej so snímkou pracovať – upravovať, merať, nastavovať kontrasty, pseudofarby atď. Dovoľuje zväčšenie dôležitých detailov, čo na klasickej statickej snímke možné nie je. Digitálna snímka poskytuje presnejšie, detailnejšie, komplexné informácie pre stomatológa o stave zubov a tvrdých tkanív a to pri menšej radiácii.

ZOZNAM RTG PREVÁDZOK